Koristni organizmi

Literatura Gojenje in uporaba koristnih organizmov pregled uporabe koristnih organizmov za namene biotičnega varstva pri pridelavi vrtnin koristni organizmi v vrtu Video Beneficial insects part 1 Beneficial insects part 2 beneficial insects in the garden...

Slovenske vrste farmnih živali

Literatura Slovenske avtohtone pasme živali Slovenske avtohtone pasme kmetijskih živali Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali Video Slovenske avtohtone pasme domačih živali za kmetijstvo in prehrano...

Živinoreja

Literatura Živinoreja članek – pdf KGZS – pdf datoteke s področja živinoreje in poljedelstva poljedelstvo in živinoreja – e učbenik prašičereja članek in gradivo pdf govedoreja članek in gradivo pdf reja drobnice članek in dragivo pdf KGZS – cela spletna stran...

Gozdne živali

Literatura gozd in gozdarstvo – celotna spletna stran stopinje in sledovi divjadi zavod za gozdove – knjige pdf Video forest animals for kids damjak divji prašič skriti svet narave O živalih in ljudeh, divje živali kraljestvo medveda za volkovi balkan wildlife...

Ekosistemi

Literatura ekosistemi – spletni učbenik the ecosystem and how it relates to sustainability cool facts and tips on ecosystems kroženje vode Difference between habitat and ecosystem Habitat or biome Habitats, ecosystems and biomes ekosistemi – delovni zvezek delitev...