Slovenske sorte sadnega drevja

Literatura Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin Osupljivo bogata pestrost naših sadnih sort Stare sorte jablan in hrušk Slovenske avtohtone vinske sorte Jablanove sorte travniških sadovnjakov

Sadjarstvo

Literatura –KGZS – cela spletna stran– sadjarstvo in viogradništvo – učbenik z elemeti delovnega zvezka Video an introduction to growing your own fruit...

Vrtnarstvo

Literatura KGZS – cela spletna stran vrtnarstvo – učbenik z elementi delovnega zvezka gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu – učbenik Video 10 ways to make your vegetable garden more productive FarmBot: open source backyard robot for a fully automated...

Poljedelstvo

Literatura KGZS – pdf datoteke s področja živinoreje in poljedelstva poljedelstvo in živinoreja – e učbenik KGZS – cela spletna stran rastlinaska pridelava – učbenik gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu – učbenik Video Modern Agriculture: Tomato Processing...