Dobrodošli na portalu projekta PKP2017

Kmetijstvo nekoč

Literatura kmetijstvo nekoč spravljanje sena nekoč in danes Video farming past and present victorian farm – zelo zanimiv in poučen dokumentarec (6 delov) edwardian farm – tudi zelo zanimiv in poučen dokumentarec (12 delov)   [box...

Zakaj spodbujati lokalno

Literatura Lokalna trajnostna prehranska samooskrba Uživajmo lokalno promocija oskrbe s kakovostno lokalno hrano v Sloveniji realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji živila med prevozom propadajo – članek lokalna trajnostna samooskrbnost – swoot analiza...

Sadjarstvo

Literatura --KGZS - cela spletna stran-- sadjarstvo in viogradništvo – učbenik z elemeti delovnega zvezka Video an introduction to growing your own fruit  

Vrtnarstvo

Literatura KGZS - cela spletna stran vrtnarstvo – učbenik z elementi delovnega zvezka gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu – učbenik Video 10 ways to make your vegetable garden more productive FarmBot: open source backyard robot for a fully automated garden...

Poljedelstvo

Literatura KGZS – pdf datoteke s področja živinoreje in poljedelstva poljedelstvo in živinoreja – e učbenik KGZS - cela spletna stran rastlinaska pridelava – učbenik gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu – učbenik Video Modern Agriculture: Tomato Processing -...

Živinoreja

Literatura Živinoreja članek – pdf KGZS – pdf datoteke s področja živinoreje in poljedelstva poljedelstvo in živinoreja – e učbenik prašičereja članek in gradivo pdf govedoreja članek in gradivo pdf reja drobnice članek in dragivo pdf KGZS - cela spletna stran...

Sonaravno kmetovanje

Literatura KGZS ekološko kmetovanje v sveti in pri nas kaj je ekološko kmetovanje ekološko kmetovanje učbenik sonaravno kmetijstvo v Sloveniji Video industrial vs sustaniable agriculture animal agriculture – is this sustainable?   [box...

Fosilna goriva

Literatura Fosilna goriva in okolje - eučbenik Fosilna goriva - eučbenik Video Fossil fuels 101 formation of fossil fuels how burning fossil fuels leads to climate change  

Geotermalna energija

Literatura tehnologije obnovljivih virov energije Tehnologija obnovljivih virov energije vpliva na okolje učbenik Video Renewable energy 101 – geothermal power geothermal energy geothermal power plant   [box...

Biomasa

Literatura tehnologije obnovljivih virov energije Tehnologija obnovljivih virov energije vpliva na okolje učbenik Video Renewable energy 101 – biomass electricity what is biomass? how does biomass work? how is made biodiesel how does a biogasplant work?   [box...

Področja