Koristni organizmi

Literatura Gojenje in uporaba koristnih organizmov pregled uporabe koristnih organizmov za namene biotičnega varstva pri pridelavi vrtnin koristni organizmi v vrtu Video Beneficial insects part 1 Beneficial insects part 2 beneficial insects in the garden...

Slovenske sorte sadnega drevja

Literatura Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin Osupljivo bogata pestrost naših sadnih sort Stare sorte jablan in hrušk Slovenske avtohtone vinske sorte Jablanove sorte travniških sadovnjakov

Slovenske vrste farmnih živali

Literatura Slovenske avtohtone pasme živali Slovenske avtohtone pasme kmetijskih živali Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali Video Slovenske avtohtone pasme domačih živali za kmetijstvo in prehrano...

Vinogradništvo

Literatura KGZS – cela spletna stran sadjarstvo in viogradništvo – učbenik z elemeti delovnega zvezka tehnologija vina – učbenik vinarstvo – učbenik Video Vine to Wine, Winemaking at Naggiar Vineyards...

Kmetijstvo nekoč

Literatura kmetijstvo nekoč spravljanje sena nekoč in danes Video farming past and present victorian farm – zelo zanimiv in poučen dokumentarec (6 delov) edwardian farm – tudi zelo zanimiv in poučen dokumentarec (12 delov)...