LabView

Osnovne informacije

  • program za izvedbo laboratorijskih analiz
  • omogoča priklapljanje senzorjev, stikal,…

Prednosti

  • blokovno programiranje
  • dobra nadaljnja referenca na izobraževalnih ustanovah

Slabosti

  • težak začetek
  • drag program
  • potrebno imeti merilne elemente

Dodatne povezave