RosettaStone

Osnovne informacije

  • jezikovni tečaj, ki omogoča kontrolo izgovorjave in povezavo z državljanom tiste države katere jezik se učiš za vadenje komunikacije

Prednosti

  • tutor spremlja tvoj napredek
  • mobilna verzija za pametne naprave

Slabosti

  • plačljivo
  • potrebna internetna povezava, saj komunikacija poteka preko interneta

Dodatne povezave