Excel

Osnovne informacije

  • program ima izgled preglednice
  • omogoča pisanje funkcij
  • omogoča tudi osnovne programerske ukaze

Prednosti

  • izboljša urejenost podatkov
  • samodejno posodabljanje izračunov ob spremembi enega podatka
  • možnost kopiranja funkcij

Slabosti

  • težavno iskanje napake v primeru napačnega vnosa
  • v primeru iterativnih izračunov nemogoča odprava napak

Gradivo za delavnico

S pomočjo naslednjih povezav do različnih vrst gradiva za izvajanje delavnic.

Dodatne povezave